Webinar Datakwaliteit

In samenwerking met de Aw, WSW en Aedes organiseerde het Ketenteam SBR-wonen op 16 september het webinar Datakwaliteit. De opkomst was zeer positief. Ruim 130 woningcorporaties namen deel.

Aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie dPi2019 en dVi2019 van SBR-wonen, beoordeling datakwaliteit dPi2019 en dVi2019 door Aw en WSW en het programma datakwaliteit van Aedes zijn wij in gesprek gegaan met corporaties over datakwaliteit.

In dit webinar hebben Aw en WSW een toelichting gegeven op de analyse van dPi2019 en dVi2019, en gaven zij op hoofdlijnen inzicht in hoe zij die beoordeling uitvoeren. Vervolgens nam Aedes de deelnemers aan de hand van het stappenplan datakwaliteit mee in een interactieve casus.

Via onze kennisbank kunt u de presentaties downloaden.

In een tussentijdse poll gaven deelnemers antwoord op onderstaande vragen.

Vraag 1)

Vraag 2)

Vraag 3)

Kwaliteit van de aangeleverde gegevens dVi2019

De Aw en WSW toetsen per uitvraag de kwaliteit van de aangeleverde gegevens. Hierbij wordt risicogericht een aantal onderdelen van de uitvraag beoordeeld op datakwaliteit. De hieronder opgenomen bevindingen komen voort uit de analyse datakwaliteit dVi2019 van Aw en WSW.

Lees verder

Resultaten evaluatie dVi2019

Middels een survey over de dVi2019 onder alle corporaties hebben wij gevraagd naar de ervaringen bij het indienen van de rapportage, aandachtspunten voor SBR-wonen en een oordeel over de gehele ervaring. 117 respondenten hebben de survey ingevuld. Dank hiervoor!

Voor de dVi 2019 geven de corporaties gemiddeld een overall-score van 7,3 (dVi2018: 7,1) .

Lees verder

Voordelen van gegevensstandaardisatie in de corporatiesector

Standaardisatie van gegevensuitwisseling door SBR zorgt ervoor dat de partijen in de woningcorporatiesector efficiënter en uniformer kunnen werken. De standaardisatie heeft voordelen voor woningcorporaties, autoriteiten en de hele sector.
In deze video vertellen Tjapko van Dalen, Paul van Deurzen en Roland Schweigl over de toepassing van SBR binnen de corporatiesector.

Definitief gegevensmodel dPi2020 gepubliceerd (Staatscourant)

Op 11 augustus 2020 is het definitieve gegevensmodel voor de dPi2020 in de  Staatscourant  gepubliceerd. Het definitieve gegevensmodel vormt de basis voor het opstellen en modelleren van de woningcorporatie taxonomie.
Vóór 15 december van ieder jaar leveren corporaties de prognose informatie (dPi) aan bij de ketenpartijen. In de Kennisbank staat een overzicht met de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dPi2020 ten opzichte van de dPi2019.

Webinar Datakwaliteit

In samenwerking met de Aw, WSW en Aedes organiseert het Ketenteam SBR-wonen voor medewerkers van woningcorporaties een webinar over datakwaliteit op woensdag 16 september 2020 van 13.00 tot 15.00 uur.
Via info@sbr-wonen.nl kunt u zich inschrijven voor dit webinar. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal er een tweede sessie georganiseerd worden.
LET OP: De bijeenkomst wordt georganiseerd in Microsoft Teams.
Vragen over inschrijving en toegang kunt u stellen aan SBR-wonen via  info@sbr-wonen.nl.