Versturen dVi2018 mogelijk

De dVi2018 kan vanaf 22 mei verstuurd worden aan de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties (Aw), Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het was al mogelijk om de WOZ-bezitstabel te valideren en de dVi2018 op te stellen in het portaal van SBR-wonen. Alleen het indienen kon door een rijksbrede migratie nog niet. Deze migratie is inmiddels afgerond waardoor de dVi2018 ook ingediend kan worden.

Het opstellen en indienen van de dVi2018 wordt ondersteund met een stappenplan, handleidingen en instructievideo’s die staan op website en in de Kennisbank van SBR-wonen. 

Alfa-versie Woningcorporatie taxonomie dPi2019 gepubliceerd

De alfa-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi2019 is aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius. Deze alfa-versie is te downloaden in de Kennisbank van SBR-wonen en te bekijken met de taxonomie viewer.

Softwareleveranciers kunnen tot 5 juni op deze alfa-versie reageren naar de Servicedesk van SBR-Wonen. Reacties worden meegenomen in de publicatie van de betaversie. 

Portaal voor dVi2018 open

Het portaal van SBR-wonen voor het indienen van de dVi2018 is opengesteld. Op sbr-wonen.nl kunnen corporaties de dVi2018 opstellen en valideren. Het indienen kan in verband met een rijksbrede migratie nog niet. Zodra dit mogelijk is, zal dit in de nieuwsbrief (dVi-Alert) en op de site vermeld worden.

Het opstellen en indienen van de dVi2018 wordt ondersteund met een stappenplan, handleidingen en instructievideo’s die staan op website en in de Kennisbank van SBR-wonen. 

In de Kennisbank staat ook een sjabloon voor de WOZ-bezitstabel en een hulpsheet gegevensmodel dVi2018 voor het verzamelen van de overige gegevens die worden uitgevraagd. Deze hulpsheet is ook geschikt voor het voorbereiden van de accountantscontrole. 

Voor 1 juli 2019 moet de dVi2018 aangeleverd zijn bij de uitvragende partijen Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Stuurgroep VIW besluit tot openstelling portaal SBR-wonen voor de dVi2018

Op 10 mei 2019 wordt het portaal van SBR-wonen voor de dVi2018 opengesteld. Corporaties kunnen dan de dVi2018 opstellen en valideren. Het daadwerkelijk indienen kan in verband met een rijksbrede migratie komende week nog niet. Zodra dit mogelijk is, zal het in de nieuwsbrief en op de site gemeld worden.

Het opstellen en indienen van de dVi2018 wordt ondersteund met een stappenplan, handleidingen en instructiefilmpjes. Ook kan informatie opgezocht worden in de kennisbank van SBR-wonen en kunnen vragen gesteld worden aan de Servicedesk. Daarnaast wordt tijdens zes bijeenkomsten in het land getoond hoe het portaal werkt en waar corporaties op moeten letten bij het aanleveren van de gegevens.

Voor 1 juli 2019 moeten corporaties de dVi2018 aanleveren bij de uitvragende partijen Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.