Extra aandacht voor deze belangrijke inhoudelijke onderwerpen.

Hieronder zijn een aantal belangrijke aandachtspunten bij het invullen van de dVi2019 opgenomen. Aw en WSW zullen mogelijk extra aandacht besteden aan deze onderwerpen bij de beoordeling van de datakwaliteit.

 • (2.1) Wat vul ik in bij eigendomspercentage? Lees verder
 • (2.1 A-D) Wat vul ik in bij kolom aantal ultimo verslagjaar’? Lees verder
 • (2.1) Hoe ga ik om met afrondingsverschillen als gevolg van gedeeld eigendom in de WOZ-bezitstabel? Lees verder
 • (2.2) Wat vul ik in bij de verhuurgegevens? Lees verder
 • (2.7) Wat vul ik in bij de markthuur, contracthuur en streefhuur? Lees verder
 • (2.7) Moeten de kosten positief of negatief worden ingevuld? Lees verder
 • (3.3) Hoe verantwoord ik de reguliere verkoop van de VOV-woningen die zijn teruggekocht door de TI? Lees verder
 • (3.3) Hoe verwerk ik de dividend-uitkering van niet-DAEB aan DAEB Lees verder
 • (4.1) Wat wordt bedoeld met marktwaarde en agio op de leningen? Lees verder
 • (4.3) Wat vul ik in het aflossingsschema interne(start) lening in? Lees verder
 • (4.3) Hoe moeten de overgenomen interne leningen bij een fusie verwerkt worden? Lees verder
 • (5.3) Waarom is er een klein verschil tussen het WNT-model in het portaal en het WNT-model gepubliceerd door BZK? Lees verder

 

Stuurgroep  VIW  besluit tot openstelling portaal SBR-wonen voor de dVi2019

Vrijdag 8 mei 2020 is het portaal van SBR-wonen opengesteld voor de dVi2019. Corporaties kunnen vanaf vandaag de dVi2019 indienen.
Voor 1 juli 2020 moeten corporaties de dVi2019 aanleveren bij de uitvragende partijen  Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw  en  het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Het opstellen en indienen van de dVi2019 wordt ondersteund met een stappenplan, handleidingen en instructiefilmpjes. Kijk voor meer informatie in onze  Kennisbank  of neem contact op met de  Servicedesk

Digitale inloop-sessies dVi2019

Dit jaar organiseren wij twee digitale inloop-sessies waarbij de mogelijkheid wordt geboden vragen te stellen over het proces, het portaal en het indienen van de dVi2019. De sessies vinden plaats via Microsoft Teams op woensdag 20 mei en maandag 25 mei van 13:00 tot 14:00.

Wilt u meedoen? 

Meld u dan uiterlijk 14 mei aan via onze  Servicedesk. In het contactformulier kiest u voor ‘Aanmelden vragensessie’, waarna nadere informatie volgt. 

Bèta-versie  taxonomie dPi2020 open voor reactie

De bèta-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi2020  is op 3 mei aangeboden aan  het  Centrum voor Standaarden  van Logius. Deze bèta-versie is te  downloaden in de  Kennisbank  van SBR-wonen en te bekijken met de  taxonomie viewer
 
Tot en met 11 mei 2020 kan gereageerd worden op deze bèta-versie via  de  Servicedesk  van SBR-wonen. Reacties op de alfa-versie zijn meegenomen in de publicatie van de bètaversie.