Mijlpaal: Ruim 60% van de corporaties levert de dPi2021 aan op basis van system-to-system

Zowel Ortec Finance als Aareon hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om hun eigen dPi-portaal in te richten in overeenstemming met de vereisten van SBR-wonen. Na een succesvolle pilot met de dPi2020 blijkt dat recent, bij de indiening van de dPi2021, ruim 2/3de van de corporaties dit via het portaal van hun softwareleverancier succesvol heeft aangeleverd! Dat is een enorme mijlpaal. We complimenteren dan ook zowel Ortec Finance als Aareon. 

Na de deadline van de indieningsdatum van de dPi2021 is een enquête uitgezet waarbij specifiek naar de ervaringen met deze nieuwe manier van aanleveren, op basis van system-to-system, is gevraagd. Deze is door 151 corporaties ingevuld. 90% van de respondenten geeft aan zeer positief te zijn over het aanleveren van de dPi2021 middels de software van Ortec Finance en Aareon.  

Voor de gehele presentatie van de resultaten uit de survey dPi2021 zie onze kennisbank

Resultaten evaluatie dPi2021

Ruim 2/3 van de corporaties heeft de dPi21 system-to-system via hun softwareleverancier aangeleverd. Om een goed beeld te krijgen van hun ervaringen met S2S hebben wij via een survey alle corporaties gevraagd naar de ervaringen bij het indienen van de rapportage, aandachtspunten voor SBR-wonen en een oordeel over de gehele ervaring. De enquête is door 151 respondenten ingevuld.

Lees verder


(update) Handboek marktwaardering 2021

Op 16 december jl. publiceerde de Autoriteit woningcorporaties (Aw) een update van het handboek marktwaardering 2021. Daarin verwerkte de Aw het gewijzigde tarief van de verhuurderheffing. Deze update van het handboek kondigde de Aw al aan bij de publicatie van het handboek op 29 oktober. 

Dit waarderingshandboek beoogt de toegelaten instellingen te ondersteunen in het proces om tot waardering op marktwaarde te komen. Daarnaast levert dit handboek een bijdrage aan uniformering en transparantie van de waarderingen bij alle toegelaten instellingen, mede door de onderlinge vergelijkbaarheid te vergroten.

Download ‘(update) Handboek marktwaardering 2021’