Corporatiesector tekent convenant voor verbetering informatievoorziening

Verbetering van de informatievoorziening binnen de corporatiesector met als uiteindelijke doel om informatie-uitwisseling met één druk op de knop mogelijk te maken en daarmee de administratieve lastendruk te verminderen. Dat is het doel van het Convenant Verbetering Informatievoorziening Woningcorporatiesector dat brancheorganisatie Aedes, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Autoriteit woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) vanmiddag tekenden.

Lees er hier meer over.