Indienen dVi2023 / Aedes-benchmark 2024

De deadline voor het aanleveren van de dVi2023 bij de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is 30 juni 2024. Meer informatie over de indiening van de Aedes-benchmark vindt u hier.

 

Met ‘Indienen dVi2023 en/of Aedes-benchmark 2024 ‘ in het linker menu komt u in het portaal van SBR-wonen voor het opstellen en indienen van de dVi2023 en/of de Aedes-benchmark 2024. De dVi indienen gaat in 5 stappen en de Aedes-benchmark indienen gaat in 3 stappen, deze zijn toegelicht in handleidingen.

In de Kennisbank staat een sjabloon voor de WOZ-bezitstabel en een sjabloon voor de Aedes-benchmark voor het verzamelen van de WOZ-gegevens en de Aedes-benchmarkgegevens.

Let op: De bestuursverklaring is een onderdeel van het gegevensmodel dVi2023 en wordt dus niet meer als afzonderlijke bijlage geüpload/meegestuurd.