Informatie-uitwisseling corporatiesector beter en makkelijker

SBR-wonen zorgt voor de geautomatiseerde uitwisseling van informatie tussen corporaties en uitvragende partijen binnen de sector. Een stabiele en betrouwbare infrastructuur en het gebruik van dezelfde taal maakt deze uitwisseling mogelijk.