Makkelijker informatie uitwisselen en betere gegevens voor sturing, besluitvorming en verantwoording. Dat is waar SBR-wonen aan werkt.

Woningcorporaties moeten jaarlijks prognose- en verantwoordingsinformatie aanleveren bij de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aedes ontvangt een subset van deze verantwoordingsinformatie ten behoeve van benchlearning. Deze organisaties werken samen in SBR-wonen.

Woningcorporaties dienen voor verschillende doelen te beschikken over kwalitatief hoogwaardige en actuele sturings- en verantwoordingsinformatie. Om dit te bereiken hebben de uitvragende partijen het convenant ‘Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector’ opgesteld met als doel de kwaliteit van de verantwoordings- en prognose-informatie (dVi en dPi) te verbeteren en de uitwisseling van deze informatie efficiënter te laten verlopen. De convenantpartijen willen bovendien de administratieve lastendruk verminderen door middel van gegevensreductie, efficiënte opzet van de uitvraag en het mogelijk maken van system-to-system aanlevering. Tevens is verhoging van de datakwaliteit, uitgangspunt in het programma van SBR-wonen. Standaardisering van gegevens (o.a. VERA, RGS), processen en techniek middels SBR staan hierbij centraal.

Het ketenteam SBR-wonen werkt samen met ketenpartners (convenantpartijen, Logius, softwareleveranciers, woningcorporaties, accountants en overige relevante partijen) aan de realisatie van een efficiënte gegevensuitwisseling en conformeert zich volledig aan het SBR afsprakenstelsel.

Wat is Standard Business Reporting (SBR)?

Dankzij SBR werken overheden en bedrijfsleven samen om op een makkelijke, betrouwbare en eenduidige manier digitaal verantwoordingsinformatie te kunnen uitwisselen. Denk aan het deponeren van de jaarrekening bij de KVK, het aanleveren van de omzetbelasting aan de Belastingdienst of vastgoedtaxaties aan de banken.

De voordelen van gegevens-standaardisatie voor woningcorporaties.

In deze video vertellen Tjapko van Dalen (KleurrijkWonen), Paul van Deurzen (SBR-wonen) en Roland Schweigl (Mooiland) over de totstandkoming en ontwikkeling van SBR-wonen en over de voordelen van gegevensstandaardisatie voor woningcorporaties.

RECENTE NIEUWSBERICHTEN