Softwareleveranciers

Op weg naar system-to-system

De corporatiesector sluit aan op Standard Business Reporting (SBR) en treft voorbereidingen voor een overgang naar het geautomatiseerd uitwisselen van informatie. Dat staat onder meer in het convenant dat in december 2017 is getekend. Hiermee geeft de sector invulling aan de behoefte aan betere informatie voor vergelijking, sturing en verantwoording, meer efficiency in het aanleveren van rapportages, en minder administratieve lasten.

Softwareleveranciers hebben een belangrijke rol bij het voorbereiden van corporaties op deze nieuwe manier van informatie-uitwisseling. De aansluiting gaat stapsgewijs zodat iedereen de tijd heeft zich voor te bereiden. 

CorpoData is per 1 oktober 2018 vervangen door een nieuw invoerportaal van SBR-wonen. De dPi2018 is door corporaties via dit portaal ingediend en naar verwachting kan vanaf 10 mei 2019 kan de dVi2018 ook via het SBR-wonen portaal worden ingediend. Vanaf 2020 kunnen corporaties die er klaar voor zijn, gegevens geautomatiseerd aanleveren.