Softwareleveranciers

Voor softwareleveranciers is een belangrijke rol weggelegd bij het voorbereiden van de corporaties op het system-to-system aanleveren van informatie.

De overgang naar SBR gaat stapsgewijs. In 2018 en 2019 kunnen corporaties via een invoerportaal informatie aanleveren.

We verwachten dat corporaties in de komende jaren een beroep op softwareleveranciers doen om hun systemen aan te passen om dVi en dPi-gegevens op basis van SBR geautomatiseerd aan te leveren.