Corporaties

De aansluiting op SBR en de overgang naar het geautomatiseerd uitwisselen van informatie gaat stapsgewijs. Hierdoor hebben corporaties de tijd zich voor te bereiden. Vanaf het najaar van 2018 is er een nieuw portaal voor de handmatige invoer van gegevens. Dit portaal van SBR-wonen vervangt het CorpoData systeem. Vanaf 2020 kunnen corporaties, die er klaar voor zijn, gegevens system-to-system aanleveren.