Wat kunnen corporaties doen?

Om rechtstreeks vanuit de administratie prognose- en verantwoordingsinformatie (dPi en dVi) te kunnen aanleveren, moeten de registratiesystemen en processen binnen een corporatie worden aangepast.

Woningcorporaties wordt aangeraden samen met softwareleveranciers en de accountant na te denken over wat aansluiting op SBR betekent voor de administratie en processen binnen de corporatie.

De convenantpartners spreken met elkaar af welke prognose- en verantwoordingsinformatie zij nodig hebben en wat zij hieronder verstaan. Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk aangesloten wordt op de gegevensregistratie van corporaties. De definities worden vastgelegd in een gegevensmodel en opgenomen in de Nederlandse Taxonomie: een soort woordenboek met standaarddefinities.

Softwareleveranciers leggen deze taxonomie vast in hun informatiesystemen. En corporaties moeten hun gegevens volgens de nieuwe definities registreren zodat gestandaardiseerde informatie-uitwisseling mogelijk is.