Wat is Standard Business Reporting (SBR)?

Dankzij SBR werken overheden en bedrijfsleven samen om op een makkelijke, betrouwbare en eenduidige manier digitaal verantwoordingsinformatie te kunnen uitwisselen. Denk aan het deponeren van de jaarrekening bij de KVK, het aanleveren van de omzetbelasting aan de Belastingdienst of vastgoedtaxaties aan de banken.

Organisatie
Om tussen overheid en bedrijfsleven tot een goede samenwerking te komen, is in 2004 gestart met Nederlands Taxonomie Project en de Overheidstransactiepoort. Nadat in 2006 een NTP-convenant is gesloten, is in 2009 een publiek-private governance onder de naam Standard Business Reporting of SBR ingericht.

De 3 elementen van SBR
SBR draait om gegevens, processen en techniek. En daarbij is het sleutelwoord: standaardisatie. De 3 elementen van SBR zijn:

  1. Er wordt gebruikgemaakt van een standaard gegevenswoordenboek: de Nederlandse Taxonomie (NT). In de NT worden definities van begrippen, zoals jaaromzet, fte of netto-omzet, met consensus vastgelegd. Hierdoor wordt het mogelijk om deze gegevens eenduidig en digitaal uit te wisselen.
  2. Er wordt een (technische) standaardtaal gebruikt, die de gegevens uit de NT betekenis geeft: XBRL. Via XBRL worden de gegevens in de NT beschreven en in bestanden vastgelegd en/of verstuurd.
  3. De software voor bedrijfsadministratie waarin SBR is ingebouwd, is op gestandaardiseerde wijze (WUS, PKIo) verbonden met twee digitale toegangspoorten die ervoor zorgen dat de juiste rapportage naar de juiste instantie wordt gestuurd (de ‘digitale snelweg’).

Voor alle rapportages naar de overheid is dit Digipoort, die wordt beheerd door Logius. Voor kredietrapportages aan banken is dit de Bancaire Infrastructurele Voorziening (BIV), die wordt beheerd door SBR Nexus.

De digitale toegangspoorten:

  • Ontvangen berichten;
  • Controleren de berichten op een aantal vooraf vastgestelde eisen (bijvoorbeeld dat de verplichte velden een waarde bevatten);
  • Bevestigen, desgewenst namens de organisatie, de ontvangst van berichten.