Expertteam bespreekt dPi-uitvraag 2018

Woensdag 20 juni zat het Expertteam van SBR-wonen voor het eerst bij elkaar. In het Expertteam zitten corporaties en Aedes samen met toezichthouders om de tafel. Organisator is het ketenteam SBR-wonen. Tijdens deze eerste bijeenkomst beoordeelde het Expertteam de dPi uitvraag 2018. Corporaties zijn blij verrast met de (gereduceerde) uitvraag. En deden ook enkele suggesties voor vereenvoudiging. Aedes, corporaties, Aw, WSW en het Ketenteam SBR-wonen kijken samen hoe zij met deze suggesties omgaan. Tijdens de bijeenkomst kwam ook de taxonomie (het gegevenswoordenboek) van de dPi aan de orde.

De bijeenkomst van het Expertteam is een concreet gevolg van het convenant ‘Verbetering informatievoorziening woningcorporatiesector’ dat is getekend door Aedes, WSW, Aw en BZK. Doelstelling van dit convenant is het optimaliseren en vereenvoudigen van de informatiestromen in de verantwoordingsketen. Het convenant bepaalt onder meer dat toezichthouders en corporaties met elkaar in overleg treden over de uitvraag door het instellen van een Expertteam. Op korte termijn komt er een volgende sessie, dan is het gegevensmodel dVi 2018 het onderwerp.

Tweede nieuwsbrief

In het tweede nummer van onze nieuwsbrief veel aandacht voor de informatiebijeenkomsten voor corporaties, waarvan de eerste 7 juni plaatsvindt. Ook leest u over het gegevensmodel dPi 2018 en de taxonomie Woningcorporaties voor de dPi 2018.
Wilt u ook de volgende nummers van de nieuwsbrief lezen? Meld u dan aan voor SBR-wonen Nieuws.