Corporaties positief over sterk gereduceerde dVi-uitvraag

Door de invoering van Verticaal Toezicht en een heroriëntatie van beleidsvragen door BZK, kunnen diverse hoofdstukken uit de dVi vervallen, waaronder alle bedrijfswaarde-onderdelen en een aantal vragen op gemeenteniveau. Dit bleek uit de bijeenkomst van het Expertteam van SBR-wonen dat op 10 juli voor de tweede keer vergaderde.

Naast de organisator, het Ketenteam SBR-wonen, zaten corporaties en Aedes samen met toezichthouders om de tafel om de dVI uitvraag 2018 te beoordelen. Behalve het voorstel om enkele hoofdstukken te laten vervallen, werden ook suggesties gedaan om de wijze van uitvragen beter aan te laten sluiten bij de wijze waarop corporaties dit zelf in hun administratie hebben staan. Corporaties gaven aan blij verrast te zijn met de sterk gereduceerde uitvraag.

Corporaties, Aedes, Aw, WSW en het Ketenteam SBR-wonen kijken samen hoe zij met de suggesties omgaan. Dat doen zij op korte termijn in een vervolgsessie.

De bijeenkomsten van het Expertteam zijn een concreet gevolg van het convenant ‘Verbetering informatievoorziening woningcorporatiesector’ dat is getekend door Aedes, WSW, Aw en BZK. Doelstelling van dit convenant is het optimaliseren en vereenvoudigen van de informatiestromen in de verantwoordingsketen. Het convenant bepaalt onder meer dat toezichthouders en corporaties met elkaar in overleg treden over de uitvraag door het instellen van een Expertteam.