Uitkomsten survey dPi2021

Na de indieningsdatum van de dPi2021 is een enquête uitgezet waarbij ook specifiek naar de ervaringen met  system-to-system is gevraagd. De survey is door 151 corporaties ingevuld. Dank hiervoor!

Voor de dPi2021 geven corporaties die via het SBR-portaal hebben aangeleverd gemiddeld een overall-score van 7,3 en corporaties die system-to-system via hun softwareleveranciers hebben aangeleverd een 8,1. Op de vraag welke verbeteringen SBR-wonen kan doorvoeren, gaf 70% aan dat er geen verbeteringen nodig zijn. 90% van de respondenten geeft aan zeer positief te zijn over het rechtstreeks aanleveren van de dPi2021 via software van hun eigen softwareleverancier. De resultaten uit de survey zullen door SBR-wonen worden besproken met de softwareleveranciers zodat zij hun software waar mogelijk kunnen verbeteren.  

De resultaten van de survey inzake dPi2021 zijn opgenomen in de kennisbank

Publicatie definitief gegevensmodel dVi2021 in Staatscourant

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 3 december 2021 het definitieve gegevensmodel voor de dVi2021 in de Staatscourant gepubliceerd. In onze kennisbank vindt u de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dVi2021 ten opzichte van de dVi2020.

Planning dVi2021 & Aedes-benchmark 2022

De SBR-wonen rapportage van 2021 bestaat net als vorig jaar uit de wettelijke gegevensuitvraag en de Aedes-benchmark (Abm). De Aedes-benchmark is facultatief en maakt geen onderdeel uit van de wettelijke verantwoording. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het streven is om begin april 2022 het portaal van SBR-wonen open te stellen. Beide gegevensmodellen zijn terug te vinden in de kennisbank van SBR-wonen.

Ook wordt gewerkt aan de documentatie (e.g. instructiehandleidingen) die voor de dVi en Abm gebruikt kunnen worden.  

De planning hiervoor is alsvolgt:
24 maart      – Publicatie documentatie bij de dVi2021 & Abm 2022
Begin april   – Livegang portaal
30 juni          – Deadline aanleveren dVi2021*


* 31 aug – Deadline aanleveren Abm 2022