Publicatie definitief gegevensmodel dVi2021 in Staatscourant

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 3 december 2021 het definitieve gegevensmodel voor de dVi2021 in de Staatscourant gepubliceerd. In onze kennisbank vindt u de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dVi2021 ten opzichte van de dVi2020.