Uitkomsten survey dPi2021

Na de indieningsdatum van de dPi2021 is een enquête uitgezet waarbij ook specifiek naar de ervaringen met  system-to-system is gevraagd. De survey is door 151 corporaties ingevuld. Dank hiervoor!

Voor de dPi2021 geven corporaties die via het SBR-portaal hebben aangeleverd gemiddeld een overall-score van 7,3 en corporaties die system-to-system via hun softwareleveranciers hebben aangeleverd een 8,1. Op de vraag welke verbeteringen SBR-wonen kan doorvoeren, gaf 70% aan dat er geen verbeteringen nodig zijn. 90% van de respondenten geeft aan zeer positief te zijn over het rechtstreeks aanleveren van de dPi2021 via software van hun eigen softwareleverancier. De resultaten uit de survey zullen door SBR-wonen worden besproken met de softwareleveranciers zodat zij hun software waar mogelijk kunnen verbeteren.  

De resultaten van de survey inzake dPi2021 zijn opgenomen in de kennisbank