Planning dVi2021 & Aedes-benchmark 2022

De SBR-wonen rapportage van 2021 bestaat net als vorig jaar uit de wettelijke gegevensuitvraag en de Aedes-benchmark (Abm). De Aedes-benchmark is facultatief en maakt geen onderdeel uit van de wettelijke verantwoording. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het streven is om begin april 2022 het portaal van SBR-wonen open te stellen. Beide gegevensmodellen zijn terug te vinden in de kennisbank van SBR-wonen.

Ook wordt gewerkt aan de documentatie (e.g. instructiehandleidingen) die voor de dVi en Abm gebruikt kunnen worden.  

De planning hiervoor is alsvolgt:
24 maart      – Publicatie documentatie bij de dVi2021 & Abm 2022
Begin april   – Livegang portaal
30 juni          – Deadline aanleveren dVi2021*


* 31 aug – Deadline aanleveren Abm 2022