Mijlpaal: Ruim 60% van de corporaties levert de dPi2021 aan op basis van system-to-system

Zowel Ortec Finance als Aareon hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om hun eigen dPi-portaal in te richten in overeenstemming met de vereisten van SBR-wonen. Na een succesvolle pilot met de dPi2020 blijkt dat recent, bij de indiening van de dPi2021, ruim 2/3de van de corporaties dit via het portaal van hun softwareleverancier succesvol heeft aangeleverd! Dat is een enorme mijlpaal. We complimenteren dan ook zowel Ortec Finance als Aareon. 

Na de deadline van de indieningsdatum van de dPi2021 is een enquête uitgezet waarbij specifiek naar de ervaringen met deze nieuwe manier van aanleveren, op basis van system-to-system, is gevraagd. Deze is door 151 corporaties ingevuld. 90% van de respondenten geeft aan zeer positief te zijn over het aanleveren van de dPi2021 middels de software van Ortec Finance en Aareon.  

Voor de gehele presentatie van de resultaten uit de survey dPi2021 zie onze kennisbank