Resultaten evaluatie dPi2021

Ruim 2/3 van de corporaties heeft de dPi21 system-to-system via hun softwareleverancier aangeleverd. Om een goed beeld te krijgen van hun ervaringen met S2S hebben wij via een survey alle corporaties gevraagd naar de ervaringen bij het indienen van de rapportage, aandachtspunten voor SBR-wonen en een oordeel over de gehele ervaring. De enquête is door 151 respondenten ingevuld.

Lees verder