Aandacht bij gebruik software WALS voor dVi

Voor corporaties die gebruik maken van software WALS voor de rapportages in dVi2019, is het van belang om met versie 6.21.0.1 te werken. Deze versie is door softwareleverancier Ortec Finance uitgebracht op 28 mei jongstleden. Versie 6.21 is niet geschikt voor dVi2019. De corporaties die WALS hebben afgenomen, zijn per mail op de hoogte gesteld door Ortec Finance of Qonsío. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de WALS Servicedesk van Ortec Finance of Qonsío.

“Wijziging” Q&A ‘(4.1) Wat wordt bedoeld met marktwaarde en agio op de leningen?

In de vorige dVi-alert zijn er een aantal belangrijke inhoudelijke onderwerpen gedeeld. De Q&A waarin wordt ingegaan op de marktwaarde en agio op de leningen is gewijzigd. Schulden aan groepsmaatschappijen (inclusief interne en start leningen) maken geen onderdeel uit van marktwaarde van de leningen.