Testdag met corporaties op 2 april

Op donderdag 2 april gaan we samen met de corporaties het portaal dVi2019 en de WOZ-validatieservice testen.

Net als in voorgaande jaren doorlopen we voor de dVi2019 (verantwoordingsinformatie) het proces van indienen in het portaal. Ter voorbereiding hebben de deelnemende corporaties gegevens in de dVi2019 en de WOZ-bezitstabel ingevuld. De testdag is bedoeld om gebruikerservaringen met het proces en bijbehorende hulpmiddelen te verzamelen, zodat eventuele verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

Vanwege het coronavirus vindt het testen dit keer niet op één locatie plaats, maar via een tool voor videovergaderen.

Help mee om handleiding dVi2019 te verbeteren

Net als in de voorgaande jaren doorlopen we, samen met een aantal corporaties, voor de dVi2019 het proces van indienen in het portaal. Corporaties kunnen hieraan meedoen en de bijbehorende handleiding reviewen.
Datum: 2 april
Tijd: 9.30 – 16.00 uur
Locatie: Den Haag of omgeving     

Wilt u meedoen?
Meld u dan uiterlijk 13 maart aan via onze Servicedesk. De selectie vindt plaats op volgorde van aanmelding.

Wat gaat u doen?
Ter voorbereiding gaat u aan de slag met het invullen van de gegevens in de dVi2019 en de WOZ-bezitstabel. Op 26 maart levert u de ingevulde hulpsheet en bezitstabel bij ons aan.

SBR-wonen vraagt corporaties om mee te werken, omdat zij als gebruikers van het portaal het beste kunnen beoordelen of het proces en de handleiding duidelijk zijn. We hopen dan ook op een groot aantal reacties.

           

Corporaties doen mee aan ketentest dVi2019

De voorbereidingen voor de verantwoordingsinformatie 2019 (dVi2019) zijn in volle gang. Medio april 2020 wordt het portaal opengesteld. Zoals gebruikelijk worden de corporaties betrokken bij de voorbereidingen.

De ketentest voeren we uit om te controleren of de processen en systemen op de juiste manier werken. Het gaat om het portaal van SBR-wonen en de aangesloten systemen van Autoriteit Woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ketentest start op 16 maart en duurt zo’n 2 weken. De uitvoering hiervan wordt door SBR-wonen verzorgd. In deze periode wordt een testdag met corporaties gehouden om het proces en de handleiding voor het proces te toetsen: is deze toereikend om het gehele proces te doorlopen?

Woningcorporaties leveren al een aantal jaren prognose- (dPi) en verantwoordingsinformatie (dVi) aan via het portaal. Hieruit blijkt dat het portaal werkt. We kijken dus met vertrouwen uit naar de ketentest. Voor de kwaliteit van onze dienstverlening echter is het goed dat corporaties bereid blijven om mee te werken. Zo weten we of het proces en de handleiding duidelijk zijn.

De planning voor de dVi2019 is:
20 januari – Definitieve gegevensmodel beschikbaar gesteld in kennisbank
20 februari – Publicatie definitieve gegevensmodel in Staatscourant Klik hier
28 februari – Publicatie definitieve taxonomie in kennisbank Klik hier
16 maart – Start ketentest
3 april – Afronden ketentest     
Medio april – Livegang portaal
30 juni – Deadline aanleveren dVi2019 bij uitvragende partijen AW, WSW, BZK (en aan Aedes via BZK)