System to System (S2S) aanlevering dPi2020 succesvol verlopen!

De eerste drie corporaties hebben dit jaar de dPi2020 via S2S succesvol aangeleverd. Gefeliciteerd! Dit is een mijlpaal voor de gehele corporatiesector. Eerder dit jaar hebben we gemeld dat een pilot met S2S qua techniek goed getest was. AareonXBRL-reports en SBR-wonen hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om deze techniek ook daadwerkelijk beschikbaar te maken voor corporaties, wat heeft geresulteerd in de eerste aanleveringen. Hiermee komen we weer een stap dichter bij de realisatie van de doelstelling van het convenant VIW om de aanlevering van de verantwoordingsinformatie efficiënter voor de corporatiesector te organiseren. Wij verwachten dat S2S voor softwareleveranciers en corporaties een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de aanlevering van de dPi én de dVi omdat hiermee efficiency en datakwaliteit positief beïnvloed kunnen worden. 

Deadline aanleveren dPi2020

Maandag 14 december 2020 is de deadline voor het indienen van de dPi2020.  

Op grond van artikel 44a van de Woningwet moeten corporaties de prognose informatie en bijbehorende bijlagen vóór 15 december verstrekken aan de in de wet genoemde uitvragende partijen. De wet voorziet niet in uitstelmogelijkheden.  
 
Stuur dus vóór 15 december de dPi2020 in via het portaal van SBR-wonen. Meer informatie leest u in het artikel in de kennisbank.   

Bereikbaarheid Servicedesk

Vanwege de feestdagen is de Servicedesk van 25 december 2020 t/m 1 januari 2021 gesloten.  

Taxonomie dVi2020 definitief

De taxonomie voor de dVi2020 is definitief. De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel dVi2020 en vormt de basis voor het invoerportaal voor dVi2020. Deze taxonomie is ontwikkeld zodat verantwoordingsinformatie van woningcorporaties door middel van SBR aangeleverd kan worden. Softwareleveranciers kunnen op basis van deze taxonomie hun informatiesystemen inrichten zodat digitale informatie-uitwisseling tussen overheden en woningcorporaties mogelijk is.  

Gegevensmodel dVi2020 gepubliceerd

Vooruitlopend op de formele publicatie in de Staatscourant is, na publicatie van de definitieve taxonomie, het definitieve (concept) gegevensmodel voor de dVi2020 gepubliceerd in de Kennisbank van SBR-wonen. De SBR-wonen rapportage van 2020 bestaat uit de wettelijke gegevensuitvraag en de Aedes benchmark-uitvraag. Het dVi-model is mede dankzij de input vanuit het Expertteam, bestaande uit onder andere woningcorporaties en softwareleveranciers, tot stand gekomen.  

Onderhoudsmeldingen

Regelmatig wordt er onderhoud aan het SBR-portaal of aan Digipoort uitgevoerd. Wij zullen u hierover tijdig informeren op onze website.

Jarig!

SBR-wonen bestaat inmiddels drie jaar. In korte tijd is de oude rapportage die via CorpoData werd ingediend vervangen door een sterk afgeslankte dVi en dPi op basis van SBR. Wij zijn er trots op dat we dit samen met de vertegenwoordigers van Aw, WSW, BZK, Aedes, Corporaties en softwareleveranciers hebben kunnen realiseren.    

Suggesties en/of verbeterpunten

Het SBR-portaal voor het indienen van de dPi/dVi bestaat drie jaar. Op de SBR-wonen website publiceren wij relevante nieuwsberichten en kunt u terecht bij de kennisbank met diverse artikelen, veel gestelde vragen, documentatie om een dPi/dVi op te stellen en een Servicedesk voor het stellen van inhoudelijke of technische vragen.  

SBR-wonen staat open voor suggesties en verbeterpunten voor het proces dPi/dVi, alsook suggesties met betrekking tot de inrichting van onze informatievoorziening. Neem hiervoor contact op met onze Servicedesk.