Gegevensmodel dVi2020 gepubliceerd

Vooruitlopend op de formele publicatie in de Staatscourant is, na publicatie van de definitieve taxonomie, het definitieve (concept) gegevensmodel voor de dVi2020 gepubliceerd in de Kennisbank van SBR-wonen. De SBR-wonen rapportage van 2020 bestaat uit de wettelijke gegevensuitvraag en de Aedes benchmark-uitvraag. Het dVi-model is mede dankzij de input vanuit het Expertteam, bestaande uit onder andere woningcorporaties en softwareleveranciers, tot stand gekomen.