Taxonomie dVi2020 definitief

De taxonomie voor de dVi2020 is definitief. De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel dVi2020 en vormt de basis voor het invoerportaal voor dVi2020. Deze taxonomie is ontwikkeld zodat verantwoordingsinformatie van woningcorporaties door middel van SBR aangeleverd kan worden. Softwareleveranciers kunnen op basis van deze taxonomie hun informatiesystemen inrichten zodat digitale informatie-uitwisseling tussen overheden en woningcorporaties mogelijk is.