System to System (S2S) aanlevering dPi2020 succesvol verlopen!

De eerste drie corporaties hebben dit jaar de dPi2020 via S2S succesvol aangeleverd. Gefeliciteerd! Dit is een mijlpaal voor de gehele corporatiesector. Eerder dit jaar hebben we gemeld dat een pilot met S2S qua techniek goed getest was. AareonXBRL-reports en SBR-wonen hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om deze techniek ook daadwerkelijk beschikbaar te maken voor corporaties, wat heeft geresulteerd in de eerste aanleveringen. Hiermee komen we weer een stap dichter bij de realisatie van de doelstelling van het convenant VIW om de aanlevering van de verantwoordingsinformatie efficiënter voor de corporatiesector te organiseren. Wij verwachten dat S2S voor softwareleveranciers en corporaties een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de aanlevering van de dPi én de dVi omdat hiermee efficiency en datakwaliteit positief beïnvloed kunnen worden.