Inhoudelijke handleiding dVi2022 & WOZ-bezitstabel

Om het aanleveren van de dVi2022 via het SBR-wonen portaal zo makkelijk mogelijk te maken, zijn er 2 handleidingen ontwikkeld: 

1) Deze handleiding: Toelichting op de uitvraag van de dVi2022 (Onderdeel A) en de opbouw van de WOZ-bezitstabel (onderdeel B);
2) Handleiding proces dVi2022 & WOZ-bezitstabel (volgt nog)

Lees verder in onze Kennisbank