Beta-versie Woningcorporatie taxonomie dVi2018 gepubliceerd

De beta-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dVi2018 is 16 januari aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius. Deze beta-versie is te downloaden in de kennisbank van SBR-wonen.

Softwareleveranciers kunnen tot en met 12 februari reageren via de Servicedesk van SBR-wonen. Reacties op de alfa-versie zijn meegenomen in de publicatie van de betaversie.

Marktconsultatie voor definities onderhoud en beheer

Marktconsultatie definities Onderhoud en Beheer ten behoeve van beleidswaardebepaling en jaarrekening

SBR-wonen wil weten hoe woningcorporaties aankijken tegen de uitgewerkte definities van onderhoud en beheer. SBR-Wonen streeft naar eenduidigheid van definities, die breed worden gehanteerd. In dat kader is het wenselijk dat de scheidslijn tussen onderhoud en verbetering scherper wordt gedefinieerd en de definities voor uitgaven voor beheer worden aangescherpt. Deze aanscherpingen zijn ook nodig ten behoeve van het marktwaardehandboek.

Corporaties kunnen tot 1 februari 2019 17.00 uur hun reactie op de Definities onderhoud en beheer ten behoeve van beleidswaardebepaling en jaarrekening geven. Deze marktconsultatie is onderdeel van de besluitvorming over de definities.

Reactie(s) kunnen gestuurd worden aan de Servicedesk van SBR-wonen.