Handleiding toepassen ‘functionele indeling W&V verslagjaar 2023’ beschikbaar  

De handleiding toepassen ‘functionele indeling winst- en verliesrekening bij corporaties’ inzake verslagjaar 2023 is gepubliceerd in de Kennisbank van SBR-wonen. Alle wijzigingen (minimale wijzigingen) ten opzichte van de handleiding 2022 zijn in deze handleiding (2023) als vetgedrukte tekst weergegeven. Woningcorporaties zijn verplicht de winst-en-verliesrekening in de jaarrekening en dVi te presenteren volgens de functionele indeling. Het model voor de winst-en-verliesrekening dat hiervoor gebruikt moet worden, is opgenomen in bijlage 3 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV).