Datakwaliteit dVi2022

De Aw en WSW toetsen per uitvraag de kwaliteit van de aangeleverde gegevens. Hierbij wordt risicogericht een aantal onderdelen van de uitvraag beoordeeld op datakwaliteit. In onze kennisbank is net als voorgaande jaren een lijst met bevindingen in de datakwaliteit dVi 2022 gepubliceerd.