Woningcorporatie taxonomie dVi2018 definitief

De definitieve taxonomie voor de dVi2018 is 15 maart 2019 gepubliceerd. De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel dVi2018 en vormt de basis voor het invoerportaal voor dVi 2018. De taxonomie voor de dVi2018 is ontwikkeld zodat verantwoordingsinformatie van woningcorporaties in een bepaalde vaste vorm en structuur elektronisch aangeleverd kunnen worden. Hierdoor kunnen overheden en woningcorporaties digitaal informatie uitwisselen, ook als ze met verschillende softwarepakketten werken.

De alfa versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dVi2018 is 7 december 2018 aangeboden aan de Centrum voor Standaarden en gepubliceerd in de Servicedesk van SBR-wonen. Op 16 januari 2019 is de betaversie gepubliceerd. De reacties op de alfa en beta versie zijn verwerkt in de definitieve taxonomie voor de dVi2018.

Concept gegevensmodel dPi2019 gepubliceerd

Het concept gegevensmodel dPi2019 is op 13 maart 2019 gepubliceerd in de kennisbank van SBR-wonen. De ketenpartijen Aw, WSW, Aedes en het ministerie van BZK realiseerden een verminderde uitvraag van gegevens. In de kennisbank staat een overzicht met de belangrijkste wijzigingen in het concept gegevensmodel dPi2019 ten opzichte van de dPi2018.

Vóór 15 december van ieder jaar leveren corporaties prognose-informatie (dPi) aan bij uitvragende partijen als de Aw en WSW. Het gegevensmodel vormt de basis voor het opstellen van de woningcorporatie taxonomie. Een gegevensmodel is definitief na vaststelling door de minister van BZK en publicatie in de Staatscourant. Tijdens de conceptfase vinden nog reviews plaats die mogelijk leiden tot wijzigingen op het concept. Het streven is om deze wijzigingen tot een minimum te beperken.