Alfa-versie Woningcorporatie taxonomie dPi 2022 gepubliceerd

De alfa versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi 2022 is 24 juni aangeboden aan de Centrum voor Standaarden. Deze alfa versie is hier te downloaden of te bekijken via de taxonomie viewer. Softwareleveranciers kunnen tot 8 juli reageren naar de Servicedesk van SBR-Wonen. Gezien er geen wijzigingen in taxonomie dPi2022 t.o.v. dPi2021 zijn, zal er geen beta-versie worden opgeleverd. 

Paul van Deurzen (SBR-wonen): Druk op de knop aanleveren van verantwoordingsinformatie steeds vaker de praktijk

Het aanleveren van verantwoordingsinformatie als de dPi vanuit een koppeling met bronsystemen gebeurt door corporaties steeds vaker met de spreekwoordelijke ‘druk op de knop’. Voor het system to system (S2S) aanleveren van de dVi lijkt de praktijk nog wat weerbarstiger, al zijn daarmee ook de eerste pilots succesvol afgerond. Wat is er bereikt en wat moet er nog gebeuren voordat system to system aanleveren voor álle verantwoordingsinformatie werkelijkheid is? CorporatieGids Magazine ging erover in gesprek met Paul van Deurzen, ketenmanager SBR-wonen. Lees verder

Bevinding opgelost

Op 24 mei was er een bevinding in de accountantsrapportage geconstateerd waarbij de vraag en vervolgvraag bij onderdeel 5.1.6 niet juist werd weergegeven.  Dit is in de release op 25 mei jl. opgelost.