Bevinding opgelost

Op 24 mei was er een bevinding in de accountantsrapportage geconstateerd waarbij de vraag en vervolgvraag bij onderdeel 5.1.6 niet juist werd weergegeven.  Dit is in de release op 25 mei jl. opgelost.