Voorbereiden dVi2019

Voor 1 juli 2020 moeten alle woningcorporaties de verantwoordingsinformatie over 2019 (dVi2019) indienen bij  de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.  
Momenteel vinden de afrondende (test)werkzaamheden plaats. Mede vanwege de huidige bijzondere omstandigheden, is het streven om tweede week mei 2020 het portaal hiervoor open te stellen.  
Voordat het zo ver is, kunnen woningcorporaties zich voorbereiden op het indienen van de WOZ-bezitstabel en de gegevensuitvraag dVi2019

WOZ-bezitstabel
In de kennisbank staat het sjabloon  WOZ-bezitstabel voor het invullen van de gegevens over de ontwikkeling en samenstelling van het bezit in eigendom van de corporatie. In dit sjabloon staan een aantal validaties  om te controleren of de gegevens voldoen aan de vereisten. De opbouw van het bestand is cruciaal voor het succesvol indienen van de dVi2019. De  handleiding helpt bij het vullen en opslaan van de WOZ-bezitstabel.

Hulpmiddelen gegevensuitvraag dVi
Alle overige gegevens die in de dVi2019 worden uitgevraagd, kunnen ter voorbereiding verzameld worden met behulp van de volgende hulpmiddelen: 

Kijk voor meer informatie in onze Kennisbank of neem contact op met deServicedesk.

Portaal dVi2019 ondersteunt Google Chrome, Firefox en Edge.

Het portaal van SBR-wonen voor het invoeren van de dVi2019 werkt met de nieuwste versies van Google Chrome, Firefox en Edge. Gebruik één van deze browsers tijdens het invoeren van de dVi2019 en zorg dat de betreffende browser is geüpdate. 

eHerkenning

U heeft eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2+) met machtiging voor SBR-wonen-dVi  nodig om in te loggen in het portaal van SBR-wonen. Heeft u al eHerkenning 2+? Zorg er dan voor dat u gemachtigd bent voor het indienen van de dVi. Heeft u nog geen eHerkenning 2+? Vraag het dan zo snel mogelijk aan. Het aanvragen van eHerkenning en de machtiging voor de dVi kost tijd. Kijk voor meer informatie op  eHerkenning.nl.  

Alfaversie taxonomie dPi2020 gepubliceerd

De  alfaversie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi2020  is aangeboden aan  het  Centrum voor Standaarden  van Logius. Deze alfaversie is te  downloaden in de  Kennisbank van SBR-wonen en te bekijken met de  taxonomie viewer
 
Softwareleveranciers kunnen tot 1 mei 2020 op deze versie reageren via de  Servicedesk van SBR-Wonen. Reacties worden meegenomen in de publicatie van de betaversie.  

Testdag met corporaties op 2 april is goed verlopen

Op donderdag 2 april is met een aantal corporaties het portaal dVi2019 (verantwoordingsinformatie) en de WOZ-validatieservice op gebruiksvriendelijkheid getest.

Vanwege het coronavirus gebeurde het testen via een tool voor videovergaderen. Getest zijn het aanleveren van de dVi2019 via het portaal en de werking van de ‘knoppen’ en de validaties. Verder is besproken of de informatie in de handleidingen (inhoudelijk en procesbeschrijving) duidelijk is zodat die zorgen voor een correcte aanlevering van de dVi en van het juiste gebruik van het portaal. Het team van SBR-wonen dankt de medewerkers van de woningcorporaties die aan de testdag hebben meegedaan. Dank voor de inzet en de waardevolle bijdrage aan het goede verloop van de dag!