Voorbereiden dVi2019

Voor 1 juli 2020 moeten alle woningcorporaties de verantwoordingsinformatie over 2019 (dVi2019) indienen bij  de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.  
Momenteel vinden de afrondende (test)werkzaamheden plaats. Mede vanwege de huidige bijzondere omstandigheden, is het streven om tweede week mei 2020 het portaal hiervoor open te stellen.  
Voordat het zo ver is, kunnen woningcorporaties zich voorbereiden op het indienen van de WOZ-bezitstabel en de gegevensuitvraag dVi2019

WOZ-bezitstabel
In de kennisbank staat het sjabloon  WOZ-bezitstabel voor het invullen van de gegevens over de ontwikkeling en samenstelling van het bezit in eigendom van de corporatie. In dit sjabloon staan een aantal validaties  om te controleren of de gegevens voldoen aan de vereisten. De opbouw van het bestand is cruciaal voor het succesvol indienen van de dVi2019. De  handleiding helpt bij het vullen en opslaan van de WOZ-bezitstabel.

Hulpmiddelen gegevensuitvraag dVi
Alle overige gegevens die in de dVi2019 worden uitgevraagd, kunnen ter voorbereiding verzameld worden met behulp van de volgende hulpmiddelen: 

Kijk voor meer informatie in onze Kennisbank of neem contact op met deServicedesk.