Eerste nummer ‘SBR-wonen Nieuws’

Alle corporaties krijgen te maken met de gevolgen van het Convenant Verbetering Informatievoorziening Woningcorporatiesector. Om hen en ook andere partijen op de hoogte te houden van de uitvoering ervan, is er vanaf nu SBR-wonen Nieuws. In het eerste nummer van deze nieuwsbrief leest u over de doelstellingen van het convenant. Hoe en wie bij de uitvoering is betrokken en wat het convenant voor corporaties betekent; onder andere de vervanging van het CorpoData systeem. Ook vindt u informatie over de bijeenkomsten voor corporaties, die in juni en juli plaatsvinden.
Wilt u ook de volgende nummers van de nieuwsbrief lezen? Meld u dan aan voor SBR-wonen Nieuws.

Uitvraag dPi 2018 via SBR-portaal

De Stuurgroep Verbetering Informatievoorziening Woningcorporaties (VIW) heeft beslist de prognose informatie van woningcorporaties (dPi) 2018 op basis van Standard Business Reporting (SBR) uit te vragen. De stabiliteit van CorpoData is onvoldoende om nogmaals een uitvraag met dit systeem te doen. Dat meldt de Stuurgroep in een Informatiebericht.

De stuurgroep kon kiezen tussen twee scenario’s: nogmaals aanpassen van CorpoData óf vooruitlopen op de overgang per eind 2018 naar SBR. De Stuurgroep heeft de risico’s van beide trajecten afgewogen en, na zorgvuldige beraadslaging, beslist de dPi 2018 op basis van SBR uit te vragen.