Eerste nummer ‘SBR-wonen Nieuws’

Alle corporaties krijgen te maken met de gevolgen van het Convenant Verbetering Informatievoorziening Woningcorporatiesector. Om hen en ook andere partijen op de hoogte te houden van de uitvoering ervan, is er vanaf nu SBR-wonen Nieuws. In het eerste nummer van deze nieuwsbrief leest u over de doelstellingen van het convenant. Hoe en wie bij de uitvoering is betrokken en wat het convenant voor corporaties betekent; onder andere de vervanging van het CorpoData systeem. Ook vindt u informatie over de bijeenkomsten voor corporaties, die in juni en juli plaatsvinden.
Wilt u ook de volgende nummers van de nieuwsbrief lezen? Meld u dan aan voor SBR-wonen Nieuws.