Uitvraag dPi 2018 via SBR-portaal

De Stuurgroep Verbetering Informatievoorziening Woningcorporaties (VIW) heeft beslist de prognose informatie van woningcorporaties (dPi) 2018 op basis van Standard Business Reporting (SBR) uit te vragen. De stabiliteit van CorpoData is onvoldoende om nogmaals een uitvraag met dit systeem te doen. Dat meldt de Stuurgroep in een Informatiebericht.

De stuurgroep kon kiezen tussen twee scenario’s: nogmaals aanpassen van CorpoData óf vooruitlopen op de overgang per eind 2018 naar SBR. De Stuurgroep heeft de risico’s van beide trajecten afgewogen en, na zorgvuldige beraadslaging, beslist de dPi 2018 op basis van SBR uit te vragen.