Definitieve versie Woningcorporatie taxonomie dPi2020 gepubliceerd

De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel dPi2020 en vormt de basis voor het invoerportaal voor dPi2020. De reacties op de alfa en beta versie zijn verwerkt in de definitieve taxonomie voor de dPi2020.

De definitieve versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi2020 is aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius.