Concept gegevensmodel dPi2019 gepubliceerd

Het concept gegevensmodel dPi2019 is op 13 maart 2019 gepubliceerd in de kennisbank van SBR-wonen. De ketenpartijen Aw, WSW, Aedes en het ministerie van BZK realiseerden een verminderde uitvraag van gegevens. In de kennisbank staat een overzicht met de belangrijkste wijzigingen in het concept gegevensmodel dPi2019 ten opzichte van de dPi2018.

Vóór 15 december van ieder jaar leveren corporaties prognose-informatie (dPi) aan bij uitvragende partijen als de Aw en WSW. Het gegevensmodel vormt de basis voor het opstellen van de woningcorporatie taxonomie. Een gegevensmodel is definitief na vaststelling door de minister van BZK en publicatie in de Staatscourant. Tijdens de conceptfase vinden nog reviews plaats die mogelijk leiden tot wijzigingen op het concept. Het streven is om deze wijzigingen tot een minimum te beperken.