Testdag met corporaties op 2 april

Op donderdag 2 april gaan we samen met de corporaties het portaal dVi2019 en de WOZ-validatieservice testen.

Net als in voorgaande jaren doorlopen we voor de dVi2019 (verantwoordingsinformatie) het proces van indienen in het portaal. Ter voorbereiding hebben de deelnemende corporaties gegevens in de dVi2019 en de WOZ-bezitstabel ingevuld. De testdag is bedoeld om gebruikerservaringen met het proces en bijbehorende hulpmiddelen te verzamelen, zodat eventuele verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

Vanwege het coronavirus vindt het testen dit keer niet op één locatie plaats, maar via een tool voor videovergaderen.