“Wijziging” Q&A ‘(4.1) Wat wordt bedoeld met marktwaarde en agio op de leningen?

In de vorige dVi-alert zijn er een aantal belangrijke inhoudelijke onderwerpen gedeeld. De Q&A waarin wordt ingegaan op de marktwaarde en agio op de leningen is gewijzigd. Schulden aan groepsmaatschappijen (inclusief interne en start leningen) maken geen onderdeel uit van marktwaarde van de leningen.