Extra aandacht voor deze belangrijke inhoudelijke onderwerpen.

Hieronder zijn een aantal belangrijke aandachtspunten bij het invullen van de dVi2019 opgenomen. Aw en WSW zullen mogelijk extra aandacht besteden aan deze onderwerpen bij de beoordeling van de datakwaliteit.

 • (2.1) Wat vul ik in bij eigendomspercentage? Lees verder
 • (2.1 A-D) Wat vul ik in bij kolom aantal ultimo verslagjaar’? Lees verder
 • (2.1) Hoe ga ik om met afrondingsverschillen als gevolg van gedeeld eigendom in de WOZ-bezitstabel? Lees verder
 • (2.2) Wat vul ik in bij de verhuurgegevens? Lees verder
 • (2.7) Wat vul ik in bij de markthuur, contracthuur en streefhuur? Lees verder
 • (2.7) Moeten de kosten positief of negatief worden ingevuld? Lees verder
 • (3.3) Hoe verantwoord ik de reguliere verkoop van de VOV-woningen die zijn teruggekocht door de TI? Lees verder
 • (3.3) Hoe verwerk ik de dividend-uitkering van niet-DAEB aan DAEB Lees verder
 • (4.1) Wat wordt bedoeld met marktwaarde en agio op de leningen? Lees verder
 • (4.3) Wat vul ik in het aflossingsschema interne(start) lening in? Lees verder
 • (4.3) Hoe moeten de overgenomen interne leningen bij een fusie verwerkt worden? Lees verder
 • (5.3) Waarom is er een klein verschil tussen het WNT-model in het portaal en het WNT-model gepubliceerd door BZK? Lees verder