dVi2018 offline

De deadline voor het aanleveren van de dVi2018 bij de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was 30 juni 2019.

Met ‘Indienen dVi2018’ in het linkermenu komt u in het portaal van SBR-wonen voor het opstellen en indienen van de dVi2018. De dVi indienen gaat in 5 stappen die zijn toegelicht in handleidingen en instructievideo’s.

In de Kennisbank staat een sjabloon voor de WOZ-bezitstabel en een hulpsheet gegevensmodel dVi2018 voor het verzamelen van de overige gegevens.

Bestuursverklaring

Download de bestuursverklaring voor de dVi2018.