dVi2018

Voor 1 juli 2019 moet de dVi2018 aangeleverd zijn bij de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Met ‘Indienen dVi2018’ in het linkermenu komt u in het portaal van SBR-wonen voor het opstellen indienen van de dVi2018. De dVi indienen gaat in 5 stappen die staan toegelicht in de handleidingen en instructievideo’s.

In de Kennisbank staat een sjabloon voor de WOZ-bezitstabel en een hulpsheet gegevensmodel dVi2018 voor het verzamelen van de overige gegevens.

Het versturen van de dVi2018 kan in verband met een rijksbrede migratie nog niet. Zodra dit mogelijk is, zal dit worden gemeld.

Bestuursverklaring
Download de bestuursverklaring voor de dVi2018.