Definitief gegevensmodel dPi2020 gepubliceerd (Staatscourant)

Op 11 augustus 2020 is het definitieve gegevensmodel voor de dPi2020 in de  Staatscourant  gepubliceerd. Het definitieve gegevensmodel vormt de basis voor het opstellen en modelleren van de woningcorporatie taxonomie.
Vóór 15 december van ieder jaar leveren corporaties de prognose informatie (dPi) aan bij de ketenpartijen. In de Kennisbank staat een overzicht met de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dPi2020 ten opzichte van de dPi2019.