Webinar Datakwaliteit

In samenwerking met de Aw, WSW en Aedes organiseert het Ketenteam SBR-wonen voor medewerkers van woningcorporaties een webinar over datakwaliteit op woensdag 16 september 2020 van 13.00 tot 15.00 uur.
Via info@sbr-wonen.nl kunt u zich inschrijven voor dit webinar. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal er een tweede sessie georganiseerd worden.
LET OP: De bijeenkomst wordt georganiseerd in Microsoft Teams.
Vragen over inschrijving en toegang kunt u stellen aan SBR-wonen via  info@sbr-wonen.nl.