Kwaliteit van de aangeleverde gegevens dVi2019

De Aw en WSW toetsen per uitvraag de kwaliteit van de aangeleverde gegevens. Hierbij wordt risicogericht een aantal onderdelen van de uitvraag beoordeeld op datakwaliteit. De hieronder opgenomen bevindingen komen voort uit de analyse datakwaliteit dVi2019 van Aw en WSW.

Lees verder