Nieuws

Planning dVi2020

De voorbereidingen voor de dVi2020 zijn in volle gang. Begin april 2021 wordt het portaal opengesteld. De planning is

lees meer »

Accountantsprotocol 2020

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het accountantsprotocol woningcorporaties over verslagjaar 2020 beschikbaar gesteld. In het protocol stelt de Aw eisen aan

lees meer »