Technisch issue 5.3 WNT opgelost

Vorige week werd een technisch issue gesignaleerd in het SBR-wonen portaal. In enkele situaties kwam het voor dat een sommatie in hoofdstuk 5.3 (veld: Totaal van bezoldiging) ten onrechte niet werd getoond in de dVi pdf-rapportages. Het issue is donderdag jongstleden opgelost. Bij het opnieuw openen (bewerken) van de rapportage, wordt het betreffende gegeven wel weer getoond in de dVi pdf-rapportages. Indien uw rapportage al klaar staat onder het kopje ‘voltooide rapportages’ is het raadzaam om dit betreffende veld te controleren. Indien de waarde ontbreekt, dient u de rapportage weer te openen, zodat deze weer wordt getoond.