Gegevensmodellen dVi2021 & Abm2021 gepubliceerd 

De SBR-wonen rapportage van 2021 valt met ingang van verslagjaar 2020 uiteen in de wettelijke gegevensuitvraag dVi en de vrijwillige Aedes-benchmark-uitvraag.

Wettelijke gegevensuitvraag dVi2021
De wettelijke gegevensuitvraag dVi2021 is maandag 12 juli jl. door de Stuurgroep VIW vastgesteld. Dit gegevensmodel is voorafgaand afgestemd in de Expertgroep. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van corporaties, Aedes, Aw, BZK, WSW, VERA en softwareleveranciers.  De gegevensreductie bedraagt circa 54% ten opzichte van informatie-opvraag dVi2017 en is ten opzichte van de informatie-opvraag dVi2020 verwaarloosbaar.
Publicatie van het gegevensmodel dVi2021 in de Staatscourant zal naar verwachting later dit jaar plaatsvinden. 
In de Kennisbank staat een overzicht met de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dVi2021 ten opzichte van de dVi2020. 

Vrijwillige gegevensuitvraag Abm2021
De vrijwillige gegevensuitvraag Abm2021 is eveneens op maandag 12 juli jl. door de Stuurgroep VIW vastgesteld. 
De voornaamste redenen om de Aedes-benchmark vorig jaar te combineren met de SBR-wonen rapportage zijn:

  • het reduceren van de administratieve lasten(druk) voor corporaties;  
  • het realiseren van één aanlevermethode voor corporaties;  
  • een gunstigere timing van ontvangst van data ten behoeve van adequate benchlearning.

 Een overzicht van de wijzigingen is opgenomen in de Kennisbank.

Taxonomie
De gegevensmodellen van dVi2021 en Abm2021 vormen de basis voor het opstellen en modelleren van de woningcorporatie-taxonomieën. Volgens planning zullen de taxonomieën begin december worden gepubliceerd. Wij zullen hierover separaat communiceren met de softwareleveranciers.