Uitkomsten survey dVi2020 & Aedes-benchmark (SBR-wonen)

Via een survey hebben wij de corporaties gevraagd naar hun ervaringen bij het indienen van de rapportage, aandachtspunten voor SBR-wonen en een oordeel over het geheel. 100 respondenten hebben de survey ingevuld. Dank hiervoor!


Voor de dVi2020 geven de corporaties net als voor de dVi2019 gemiddeld een overall-score van 7,3. In verband met stapsgewijze implementatie van de Aedes-benchmark is een integrale evaluatie hierop nog niet mogelijk. Op de vraag welke verbeteringen SBR-wonen kan doorvoeren is er een breed scala aan voorstellen gedaan. De aandachtspunten die door de corporaties worden benoemd, duiden op behoefte aan effectievere interne controles bij corporaties, een efficiëntere procesgang rondom opbouw, validatie en verzending van de WOZ-bezitstabel in het SBR-wonen serviceportaal. Ook aan de kant van de softwareleveranciers worden enkele  verbeterpunten benoemd.  Er staan 2 belangrijke onderwerpen op de agenda: datakwaliteit en system-to-system. 

SBR-wonen is met de softwareleveranciers in gesprek over system-to-system aanlevering van de dVi. SBR-wonen gaat de kwaliteit van de data dVi2020 met de uitvragende partijen en softwareleveranciers bespreken. 
 
De evaluatie en de resultaten van de enquête dVi2020 & Aedes-benchmark (SBR-wonen) zijn opgenomen in de kennisbank.